دلایل و راه‌های پیشگیری از فقر در نهج‌البلاغه

با وجود این­که تلاش­ های زیادی برای کاهش فقر در ایران صورت گرفته ولی آمار و ارقام نشان می ­دهد که این مشکل هنوز برطرف نشده است. بدین­ جهت در این مقاله با تاسی به نهج ­البلاغه دلایل و راه ­هایی که می ­توان از فقر پیشگیری کرد مورد مطالعه قرار گرفته است.

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ی عوامل اقتصادی- اجتماعی با احساس امنیت (در هشت بعد امنیت جانی، مالی، فرهنگی، حقوقی، نوامیس، اخلاقی، احساسی و عاطفی) در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره ی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز به انجام رسید.

راهکارهای برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی ایران

در این مقاله، پس از معرفی بانکداری اخلاقی و اهداف آن، راهکارهای برقراری نظام بانکداری اخلاقی در نظام بانکداری ایران در قالب سه محور «تعیین خط­مشی اخلاقی»، «تدوین ضوابط اخلاقی» و «تدابیر ساختاری» پیشنهاد می‌گردد.

مؤلّفه‌های ولایت‌مداری

شرط پذیرش اعمال، ولایت‌مداری است و هر کس که به ولایت نزدیکتر شود و در ولایت‌مداری استوارتر گردد، بهره بیشتری از چشمه‌های معنوی خواهد برد.

اثر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی

هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی در میان پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی با رویکرد تحلیل استنادی و وب‌سنجی است.