دانستنی هایی درباره ی جو زمین و ساختار آن

برای خیلی از شما سوال است که ساختار و جو زمین چگونه می باشد؟به طور کلی سه چهارم جو در ارتفاع ۱۰ کیلومتری از زمین قرار دارد.گازهای تشکیل دهنده جو به علت نیروی گرانش،دارای وزن و فشار بوده و لایه های بالایی برلایه های پایینی فشار آورده و غلظت آنها را افزایش می دهند.   […]